ความรู้เรื่องยา

ข้อแนะนำทั่วไปสำหรับการรับประทานยาคุมกำเนิด

  1.  การรับประทานยาคุมกำเนิดนั้นเวลาที่ควรรับประทานที่ดีที่สุดคือ การรับประทานยาหลังจากการรับประทานอาหาร เพราะยาคุมจะได้ถูกดูซึมอย่างช้าๆ และในเวลาของการรับประทานยาคุมควรเป็นเวลาเดียวกันในแต่ละวัน เช่น หากรับประทานยาตอน 1

Continue Reading...

ปฐมพยาบาล
ความรู้เรื่องยา

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นทำอย่างไร

  1.  ไฟไหม้  ::  หากผู้ประสบเหตุโดนไฟไหม้ท่วมตัวแล้วไฟยังไม่ดับ ให้ผู้ประสบเหตุกลิ้งไปกลิ้งมากับพื้นให้ไฟดับก่อน จากนั้นทำการถอดเครื่องประดับต่างๆออกให้หมด เป็นการป้องกันในกรณีฉุกเฉิน เช่น

Continue Reading...