refrigerator
เตือนภัยเรื่องสุขภาพ

การเอาของร้อนไปแช่ตู้เย็น

มกราคม 26, 2019

ตู้เย็น เป็นของที่มีอยู่ประจำเกือบทุกบ้าน ทุกคนรู้ดีว่าตู้เย็น มีหน้าที่ให้ความเย็นแก่ผัก ผลไม้ หรืออาหารที่เราเอาไปแช่ตู้เย็นให้เย็นหรือยืดอายุของอาหารโดยการให้ความเย็นจากการนำไปแช่ตู้เย็น แต่คุณเคยรู้หรือไม่ว่าตู้เย็นนั้นต้องใช้ไฟจำนวนมาก ถ้าเราเอาของร้อนๆ หรือกำลังร้อนจัดๆ ไปใส่ในตู้เย็นจะทำให้เกิดผลเสียตามมาได้ ไม่ว่าจะเป็นการทำให้ตู้เย็นทำงานหนัก การที่ตู้เย็นทำงานหนักนั้นไม่ใช่สิ่งที่ดีเลย นอกจากจะทำให้เปลืองไฟมากยังทำให้อายุการใช้งานของตู้เย็นน้อยลงอีกด้วย

ทางที่ดีควรเอาของร้อนๆ ไว้ข้างนอกก่อน รอให้หายร้อนสักนิด หรือให้พออุ่นๆ ถึงเย็น แล้วค่อยนำเข้าตู้เย็น ควรเก็บในภาชนะที่มิดชิดจะได้ไม่ส่งกลุ่นฉุนทำให้ตู้เย็นเหม็นได้ ที่สำคัญต้องดุแลอาหารที่ใส่ตู้เย็น ไม่ใช่ใส่ตู้เย็นทิ้งไว้นานจนเน่าเสีย

  • ควรแบ่งช่องใส่ผัก ช่องใส่ผลไม้ อาหารสุก อาหารดิบ ควรแบ่งไว้คนละช่องกันถึงจะดี
  • ควรหมั่นล้างทำความสะอาดตู้เย็นอยู่บ่อยๆ
  • หากไม่ได้ใช้งานตู้เย็นเป็นเวลานาน ควรถอดปลั๊กตู้เย็นเอาไว้
  • การวางตู้เย็นควรวางให้ไกลจากน้ำ