ความรู้เรื่องยา

ข้อแนะนำทั่วไปสำหรับการรับประทานยาคุมกำเนิด

  1.  การรับประทานยาคุมกำเนิดนั้นเวลาที่ควรรับประทานที่ดีที่สุดคือ การรับประทานยาหลังจากการรับประทานอาหาร เพราะยาคุมจะได้ถูกดูซึมอย่างช้าๆ และในเวลาของการรับประทานยาคุมควรเป็นเวลาเดียวกันในแต่ละวัน เช่น หากรับประทานยาตอน 1

Continue Reading...